Webbutveckling

Vi på Exakta Software är inte bara en leverantör av färdiga system, utan arbetar även med kundunik webbutveckling. Med kundunik webbutveckling menar vi att du bestämmer vad vi ska bygga! Utifrån ditt önskemål levererar vi sedan ett färdigt system.

Vi har flera års erfarenhet av webbutveckling och arbetar främst med PHP, JavaScript och CSS i kombination med olika ramverk. Som databas använder vi oss ofta av den mycket välkända MySQL-databasen.

När produktionen är klar driftsätter vi den. Du kan välja mellan att själv ta hand om det fortsatta underhållet eller att låta oss hjälpa dig med det. Vi ger dig total frihet att välja inom dessa områden.

Vi arbetar främst med

jQuery, VueJS, Apache, .NET, HTML5, MySQL, Laravel, Node, php och Sass

Men behärskar även följande

HTML, Javascript, Java, CSS, Ajax, Yarn, Webbstandarder (W3C), Git, C och C++ m.m.

Vi hjälper dig gärna

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig.