Information till avtalskunder

Information till avtalskunder

På grund av den rådande ekonomiska situation behöver även vi, likt många andra, höja våra avtalspriser. Detta för att kunna bibehålla fortsatt god kvalitet i våra processer och tjänster till dig som kund.

Fr.o.m. 2024-01-01 höjs avtalspriser med 10% i nivå med prisbasbeloppet för 2024. Detta inkluderar alla avtal gällande NXT, webbhotell, serviceavtal etc.

Vi har dock valt att inte höja löpande taxor så som vår timtaxa (1200:- ex moms).